Reorganizacja polskich zbiorów na FamilySearch

Dzisiaj na stronach FamilySearch zreorganizowano zbiory polskich dokumentów i indeksów. Wobec tego warto sprawdzić i zaktualizować swoje linki do często odwiedzanych parafii. Niektóre mogły przestać działać.

Obecnie polskie zbiory zorganizowane są w pięć kolekcji odpowiadających katolickim diecezjom:

  • częstochowskiej
  • gliwickiej
  • lubelskiej
  • radomskiej
  • tarnowskiej

To właśnie z czterech pierwszych diecezji opublikowano ostatnio dużą ilość skanów akt metrykalnych, jak pisałem kilka dni temu. W ramach każdej diecezji, parafie, z których dokumenty opublikowane pogrupowane są z grubsza według starego podziału na województwa.

Ta hierarchia nie jest jednak idealnie skonstruowana i mogą się trafiać błędy. Na forach genealogicznych takie informacje pojawiają się na bieżąco, w miarę jak są znajdowane. Warto więc sprawdzić wszystkie diecezje szukając konkretnej parafii. Może się okazać, że znajdziemy naszą zgubę w zupełnie nieoczekiwanym miejscu.

Na koniec warto podkreślić, że zbiory te zawierają nie tylko zdjęcia, ale też stale rosnący zasób indeksów osobowych w diecezjach lubelskiej i radomskiej. Dzieje się to dzięki pracy genealogów współpracujących z FamilySearch.

Nowe akta metrykalne dostępne w sieci

Family Search

Kilka dni temu, na stronie FamilySearch, Mormoni opublikowali bardzo dużą ilość skanów polskich ksiąg metrykalnych. Dotychczas dostępne dla wszystkich były tylko wybrane księgi. Teraz nastąpił przełom i genealodzy uzyskali znacznie szerszy dostęp do dokumentów udostępnionych na stronach FamilySearch.

Cieszyć się mogą przede wszystkim genealodzy z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Na tych obszarach wykonano najwięcej skanów i teraz stoją one otworem przed każdym badaczem z dostępem do internetu. Skany wykonano z mikrofilmów robionych we wcześniejszych latach. W zależności od parafii zakres dostępnych dokumentów może się bardzo różnić. W niektórych parafiach dostępny jest bogaty zasób z całego XIX w. i początków XX. W większości lubelskich parafii dostępne są księgi od połowy XIX w. Bywa też tak, że dokumentów jest niewiele, lub z danej parafii skanów nie ma w ogóle. Mimo tego, jest to gigantyczny krok do przodu dla badaczy rodzinnych historii.

Archiwa Państwowe

Pod koniec stycznia Archiwa Państwowe opublikowały na stronach www.szukajwarchiwach.pl kolejny zestaw dokumentów z zasobów archiwów w Poznaniu i Lublinie. Łącznie jest to 300 tysięcy nowych skanów.

Narodowe Archiwum Cyfrowe podzieliło się również planami publikacji skanów na pierwsze półrocze 2013 r. Będzie to 2,3 miliona skanów udostępnionych w dwóch turach: w marcu i czerwcu. Szczegóły na stronach NAC.