Jak rejestrować akt urodzenia w programie genealogicznym

Odszukanie aktu metrykalnego naszego przodka powoduje, że zdobywamy nowe informacje, które możemy wpisać do naszej genealogicznej bazy danych. Dokument ten staje się dla nas dokumentem źródłowym, a wszystkie dokumenty źródłowe powinny być odpowiednio zarejestrowane. Poniżej przedstawiam kroki, które sam wykonuję rejestrując akt urodzenia w mojej Kartotece Przodków. Kolejność kroków jest wygodna do wykonania w programie Webtrees, ale bardzo podobnie to wygląda również w MyHeritage.

 1. Odczytanie aktu i wynotowanie kluczowych danych.
 2. Zdobycie cyfrowego zdjęcia dokumentu. Jeżeli jest to niemożliwe, wykonanie w tym miejscu punktu 16.
 3. Dodanie osoby do odpowiedniej rodziny, jeżeli jeszcze nie figuruje w bazie.
 4. Dodanie daty i miejsca urodzenia lub korekta danych wprowadzonych wcześniej w oparciu o inne źródła.
 5. Rejestracja aktu jako nowego źródła. Podanie tytułu, autora i opisu bibliograficznego.
 6. Połączenie nowo dodanego źródła z faktem urodzenia z punktu 4 poprzez cytat. Wpisanie dzisiejszej daty cytatu oraz przypisanie najwyższego stopnia wiarygodności źródła, gdyż jest to dokument pierwotny dla tego faktu. Treść cytatu pozostaje pusta (dlaczego – patrz p. 17).
 7. Połączenie źródła z osobą ojca. Data cytatu i wiarygodność źródła analogicznie jak w p. 6.
 8. Wyliczenie daty urodzenia ojca z wieku podanego w akcie i wpisanie do bazy z zaznaczeniem, że jest tylko wyliczona. Jeżeli w bazie już figuruje, ewentualna korekta jeżeli poprzednie źródła są mniej wiarygodne.
 9. Połączenie źródła z datą urodzenia ojca. Podanie dzisiejszej daty cytatu. Wpisanie stopnia wiarygodności źródła właściwego dla dokumentów wtórnych.
 10. Połączenie źródła z osobą matki. Dzisiejsza data cytatu. Źródło pierwotne.
 11. Wyliczenie daty urodzenia matki podobnie jak ojca w p. 8.
 12. Połączenie źródła z datą urodzenia matki. Dzisiejsza data cytatu. Źródło wtórne.
 13. Połączenie źródła z rodziną, do której dopisaliśmy osobę. Nie wystarczy zacytować przy rodzicach osobno, gdyż z aktu wiadomo nie tylko, że istniały osoby ojca i matki, ale że tworzyli razem z dzieckiem rodzinę. Źródło pierwotne.
 14. Wykadrowanie cyfrowego zdjęcia dokumentu w programie graficznym.
 15. Załączenie zdjęcia do źródła w programie genealogicznym.
 16. Wykonanie transkrypcji dokumentu. Jeżeli dokument jest w obcym języku, można pójść na skróty i wykonać jednoczesne tłumaczenie, a więc pominąć transkrypcję w języku obcym. Oszczędza czas, jeżeli czujemy się pewnie z samodzielnym tłumaczeniem.
 17. Dodanie transkrypcji do programu genealogicznego jako treści źródła. Dzięki temu nie trzeba powielać tekstu w każdym cytacie z tego źródła.

Czasem niektóre kroki trzeba pominąć gdy brakuje danych w znalezionym akcie, np. ojciec jest nieznany. Czasem też akt urodzenia zawiera nieoczekiwane, niestandardowe informacje, które również możemy wykorzystać.Wreszcie nie każdy program pozwala realizować wszystkie powyższe kroki, lub też wymusza inną kolejność.

Powyższy schemat, po modyfikacji, pasuje również do rejestracji akt małżeństwa i zgonu. Jeżeli macie swój sprawdzony sposób ewidencji dokumentów źródłowych, zachęcam do podzielenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *